Присъединителни скоби и фланци

Разбира се, необхоим е и подходящия свързващ материал за всички видове тръбни системи, независимо дали  затягащи пръстени, стандартен фланец или специални фланци.

Предимства:

  • Бързо сглобяване
  • Висока плътност

Присъединителни скоби С БОЛТОВЕ, без УПЛЪТНение

Присъединителни скоби с болтове и гумен уплътнител

Присъединителни скоби С бързо освобождаване И ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО