полукръгли вентилационни тръби

 

Полукръгли вентилационни тръби за зърно, рапица, картофи и лук

Подаване на въздух по пода през полукръгъл канал е най-разпространения начин вентилиране. Тази вентилационна система е най-рентабилния вариант.

Перфорацията на полутръбите е подходяща за вентилиране на рапица, зърно, картофи и лук.

Моделите K30-K5O са подходящи за зърно и рапица, а моделте К30-К160 за картофи.
При поръчка се предоставят и различни аксесоари.

Предимства

 • рентабилно решение за професионална вентилация
 • лесен за монтиране
 • подходящи за зърно
 • на разположение е и модел за рапица, картофи или лук и дървесен чипс
 • максимална височина на покриване от 3 m до 13 m
 • сензимирово поцинковане
 • до 25% свободно напречното сечение
 • отвори на перфорацията от 1,5 mm до 10 mm

Полукръгли тръби за вентилация на зърно

 • подходящи за зърномаксимална височина на покриване до 12 m
 • сензимирово поцинковане
 • до 25% свободно напречното сечение
 • отвори на перфорацията 2 mm

Полукръгли тръби за вентилация на рапица

 

 

 • подходящи за рапица
 • максимална височина на покриване до 12 m
 • сензимирово поцинковане
 • до 25% свободно напречно сечение
 • отвори на перфорацията 1,5 mm

Частично перфорирани полукръгли тръби за зърно

 • подходящи за зърно
 • максимална височина на покриване до 13 m
 • сензимирово поцинковане
 • отвори на перфорацията 2 mm 

Частично перфорирани полукръгли тръби за рапица

подходящи за дървесен чипс
максимална височина на покриване до 13 m
сензимирово поцинковане
отвори на перфорацията 10 mm 

Частично перфорирани полукръгли тръби за картофи

 • подходящи за картофи и/или лук
 • височина на покриване до 3,5 m
 • сензимирово поцинковане
 • свободно напречно сечение 0,0776 m2

Полукръгли тръби без перфорация

 • сензимирово поцинковане
 • височина на покриване до 12м

следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО