шибри

 

С двата типа шибри е възможно тръбопроводът напълно да се затвори или да се контролира изтичането на изходът му. Когато са отворени шибрите не създават съпротивление или смущения на потока транспортиран материал.

Предимства:

 • абсолютно кръгла форма
 • фланцов ръб Schmelzer
 • калибриран отвътре
 • липса на източници на неизправности в системата
 • затваряне и контролиране на потока в тръбопровода
 • лесно прекъсване на тръбопровода при извършване на поддръжка

Ротационен шибър

 • абсолютно кръгла форма
 • фланцов ръб Schmelzer
 • калибриран отвътре
 • сензимирово поцинковане (vz.) или прахово покритие (pb.)
 • стандартно изпълнение

 

Плосък шибър

 • абсолютно кръгла форма
 • фланцов ръб Schmelzer
 • калибриран отвътре
 • горещо поцинковане (vz.) или прахово покритие (pb.)
 • абсолютна уплътненост дори и при отваряне на шибъра
 • отвор за почистване на водещите канали
 • фиксиране на шибъра

Прав изходящ шибър

 • абсолютно кръгла форма
 • фланцов ръб Schmelzer
 • калибриран отвътре
 • сензимирово поцинковане (vz.) или прахово покритие (pb.)
 • със завъртащ се шибър 

Изходящ шибър 45°

 • абсолютно кръгла форма
 • фланцов ръб Schmelzer
 • калибриран отвътре
 • сензимирово поцинковане (vz.) или прахово покритие (pb.)
 • стандартно изпълнение 

Електрически управляем шибър

 • за зареждане на силоз 60 m3
 • вграден механичен ключ за край на хода на шибъра
 • поцинкован
 • мощен трифазен електромотор

следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО