СТАЦИОНАРНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ за плоски складове

стационарна стена тип "Язовирна"

Стената тип "язовирна" е нова система за съхранение, в която са използвани стандартни части, позволяващо да се натовари със зърно с височина до 9 m.

Този тип стена може да се използва за външни стени, както и за носещи стени на цялата конструкция. По този начин се намаляват общите разходи за съхранение на един кубичен метър зърно.

Предимства:

  • бързо монтиране, благодарение на удобните части и модулния дизайн
  • поцинковани панели и боядисани колони
  • разпорките могат да се монтират на различни височини
  • изключително лесни за почистване
  • не необходимо изливане на бетонни колони в ъглите
  • възможност за поставяне на различни типове врати

Стена тип "Язовирна" - като външна
(изглед отвън) 

Стена тип "Язовирна" - като външна
зглед отвътре) 

 Стена тип "Язовирна"  -  за вътрешна клетка

 Стена тип "язовирна" - окачена

Свободно стояща стена тип "язовирна" -  в съществуващ склад 

 Склад, по време на монтаж със стена тип "язовирна"


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО