система за температурен мониторинг и контрол

Schmelzer-Silo-Manager AW Control

 Schmelzer Silo-Manager ви позволява да контролирате своето хранилище на зърно непрекъснато и да управлявате автоматично вентилацията.

 Предимства:

 • възможност за проследяване на условията на съхранение;
 • оптимално вентилиране на материала;
 • избягва се развалянето на зърното;
 • възможност за настройване на прагове за предупреждения и известия, например по e-mail;
 • икономия на енергия чрез адаптираната вентилация;
 • получаване на измерваните стойности на няколко нива на запълване;
 • индивидуални измервателни пръчки;
 • просто свързване между приспособленията;
 • проста система за включване чрез щепсел (не се изискват електротехници);
 • управление на вентилаторите и силозите за съхранение от едно място;
 • управление подходящо също за охлаждащите агрегати.

Автоматично управление на вентилацията

Управление на стойността на водната активност при Schmelzer-Silo-Manager


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО