Телескопична вентилационна тръба с първа неперфорирана тръба

  • наличие на въже за разпъване
  • подходяща и за рапични семена
  • лесно манипулиране и почистване
  • площ на изходите на въздух от общата дължина 22%
  • подходяща за покриване с материал с височина до 5 m
  • първата тръба не е перфорирана 

следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО