Вентилационни колони - AIR-PILLAR

 

Вентилационни колони
Вентилационните колони Air-Pillar 150 и 200 са с вентилатори LC 1,5T или LC 2,2T, които осигуряват бърза и равномерна вентилация на всички видове зърно. 

Предимства - опростено функциониране:

 • Въздуха се засмуква и се движи отдолу нагоре. Засмукания въздух преминава през зърното и навлиза през външната страна на тръбата с отвори, която е разположена в долната част на вентилационната колона. Навлезлия в тръбата засмукан топъл въздух се извежда извън склада за съхранение.
 • Вентилационните колони са лесни за позициониране благодарение на широката си основа. Тяхната височина може да се регулира чрез телескопична тръба и налични удължители. Един вентилатор може да се използва за няколко вентилационни колони.

Предимства:

 • работи на засмукване
 • подходяща за слабо вентилиране
 • не се образува конденз поради режима на засмукване
 • височина на зърното в склада - до 5 m
 • сменяем вентилатор

Центробежен вентилатор за вентилационна колона, модел LC 1,5T

 • работи на засмукване
 • готов за използване вентилатор 1,5 kW
 • сензимирово поцинковане
 • включен е преход за смукателната част
 • за тип I50

ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА ВЕНТИЛАЦИОННА КОЛОНА, МОДЕЛ LC 2,2Т

 • работи на засмукване
 • готов за използване вентилатор 2,2 kW
 • сензимирово поцинковане
 • включен е преход за смукателната част
 • за тип 200

Вентилационна колона air-pillar за картофи

 • работи на засмукване
 • подходящ за картофи
 • диаметър на връзката 400mm
 • максимален въздушен поток 7500 m3/h
 • височина на съхранение - до 4 метра
 • конвертируем вентилатор
 • аксиален вентилатор с мощност 1,1 kW
 • преносим вентилатор

 


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО