Текущи проекти

Вентилация

вентилация на плосък склад чрез подподова вентилационна система

"Василев груп" ЕООД - с. Крушари, обл. Добрич

Тръбни системи

тръбни системи в силозни стопанства

"Арон" ООД - гр. Съединение, обл. Пловдив


следвай ни

ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПЛОСКИ СКЛАДОВЕ

технологии за почистване съхранение сушене и изпитване

ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЪРНО